Over ons

Als Leerhuis zijn we ervan overtuigd dat er na 2000 jaar Christendom veel verloren is gegaan van het authentieke woord wat Hashem heeft gesproken. Er zijn vele dwaalleringen gekomen, door onderzoek en studie proberen we dit ontmaskeren. Hoe we dit doen is door middel van studie in de vele Joodse bronnen die we voorhanden hebben. Dit is natuurlijk op de eerste plaats door grondige studie in Torah, bestudeerd vanuit de grondtaal. Verder onderzoeken we de geschriften zoals Tenach,Talmud, Mishnah, Zohar, Misneh Torah, etc, etc. Vanuit deze Joodse bronnen onderzoeken we het Brit-haChadasha. Door dit op deze manier te doen kunnen we ontdekken wie Yeshua Massiach is en Hem in juiste Joodse context plaatsen en volgen in wat Hij ons als zijn talmidim (leerlingen) voor leefde en leerde.

Wat bij ons een heel hoog in het vaandel staat is de liefde naar Hashem en de liefde en respect jegens elkaar, dit is de grootste pijler.
Een ieder is geschapen als een uniek mens, Hashem’s schepping en we zijn maar tot één doel geschapen om Hem te loven en te prijzen

Onze visie

Wij zijn voornamelijk een leerhuis met daarnaast een kleine Kehila die samenkomt op Shabbat-morgen.

Tijdens deze samenkomsten binnen de Kehila houden we graag vast aan een traditioneel Joodse identiteit. Dit vind u dan ook terug in o.a traditionele gebeden en gebruiken. De bezoekers van de Kehila zijn een mengeling van mensen met een Joodse afkomst en mensen vanuit de Natiën maar die allen hun fundament vinden en behouden vanuit de Torah.

Wij geloven dat Hashem’s beloften aan Zijn volk Israël onveranderlijk en voor eeuwigdurend zijn. Wij belijden dat Hashem Echad is, buiten Hem is er géén andere G-d. In Yeshua herkennen wij de Joodse Massiach ben Joseph, samen met onze Joodse broers en zussen zien wij uit naar Zijn (terug) komst als Melech ha-Massiach, Massiach ben David. Wij herkennen Yeshua vaak niet in het beeld van Hem die men in het algemeen volgens de Christelijke leerstellingen brengt. Ook maken we ons sterk voor de Mondelinge Thora die er vanaf het begin altijd al is geweest, we hechten waarde aan Joodse Halacha. Onze wens is dat we door middel van het leren met elkaar, terugkeren (ashuv eleicha) naar hoe het oorspronkelijk was, zodat ieder die dit graag wil kan gaan leven en wandelen naar de Mitsvot (leefregels) die HaShem heeft ingesteld al bij het de grondlegging der aarde. Dit alles in navolging van Yeshua, opdat we Hashem daarmee alle eer kunnen geven.

Ons Leerhuis en Kehila staat onder leiding van Jaäcov Noorland.
Jaäcov studeert al vele jaren onder leiding van diverse (messiaanse) Rabbijnen en volgt studie aan een universiteit en bij Joodse Leerhuizen.