Over ons

Als Leerhuis zijn we ervan overtuigd dat er na 2000 jaar Christendom veel verloren is gegaan van het authentieke woord wat Hashem heeft gesproken. Er zijn vele dwaalleringen gekomen, door onderzoek en studie proberen we dit ontmaskeren. Hoe we dit doen is door middel van studie in de vele Joodse bronnen die we voorhanden hebben. Dit is natuurlijk op de eerste plaats door grondige studie in Torah, bestudeerd vanuit de grondtaal. Verder onderzoeken we de geschriften zoals Tenach,Talmud, Mishnah, Zohar, Misneh Torah, etc, etc. Vanuit deze Joodse bronnen onderzoeken we de Bijbel. Door dit op deze manier te doen kunnen we ontdekken wie Massiach is en Hem in juiste Joodse context plaatsen. We hebben met elkaar dan ook het verlangen om te horen en doen wat HaShem ons in zijn woord leert.

Wat bij ons een heel hoog in het vaandel staat is de liefde naar Hashem en de liefde en respect jegens elkaar, dit is de grootste pijler.
Een ieder is geschapen als een uniek mens, Hashem’s schepping en we zijn maar tot één doel geschapen om Hem te loven en te prijzen

Onze visie

Wij zijn een leerhuis wat zoals al gezegd door middel van studie waarheid probeert te ontdekken. Respect naar elkaar is daarbij van het grootste belang, men mag verschillen van mening daar de Torah ook meerdere gezichten heeft. Ten alle tijde moet alle geschriften die door onderzoek gebruikt wensen te worden te herleiden zijn naar die Tora, als dit echter niet het geval is dan brengt het ons niks en we houden ons daar dan verre van.

Wij geloven dat Hashem’s beloften aan Zijn volk Israël onveranderlijk en voor eeuwigdurend zijn. Wij belijden dat Hashem Echad is, buiten Hem is er géén andere G-d. Ook maken we ons sterk voor de Mondelinge Torah die er vanaf het begin altijd al is geweest, we hechten waarde aan Joodse Halacha. Onze wens is dat we door middel van het leren met elkaar, terugkeren (ashuv eleicha) naar hoe het oorspronkelijk was, zodat ieder die dit graag wil kan gaan leven en wandelen (Halacha) naar de Mitsvot (leefregels) die HaShem heeft ingesteld al bij het de grondlegging der aarde. Dit alles opdat we Hashem daarmee alle eer kunnen geven. En Massiach terug kan keren, zodat de lang verwachte vrede zijn intrede kan doen.

Ons Leerhuis staat onder leiding van Jaäcov Noorland.