Wilt u ons steunen? 

Dan kan dit door uw Tzedaka over te maken op Bankrekening;

NL 83 ABNA 0829233830

Statuten

Missie/visie

Wij zijn ervan overtuigd dat na 2000 jaar er heel veel verloren is gegaan van het woord wat Hashem heeft gesproken. Er zijn vele dwaalleringen gekomen, door onderzoek en studie proberen we dit ontmaskeren. Hoe we dit doen is door studie in de Joodse bronnen die we voorhanden hebben. Dit is natuurlijk de Thora maar ook Talmud, Mishna etc. We willen ons uitstrekken naar de terugkomst van Massiach. Om zijn Koningkrijk hier op aarde te bespoedigen. Om Hem met de juiste priesterlijke kleding te kleden. 

Doelstelling

Stichting Ashuv Eleicha stelt zich ten doel;

  1. De ware G-d van Israël te loven en te eren
  2. de opbouw van de stichting en haar gasten in het Joods geloof.
  3. samen deelgenoot te worden van het Koningkrijk van de G-d van Israël.
  4. het verspreiden van het goede nieuws genaamd in het Hebreeuws de Besorah.
Beleidsplan 

Stichting Ashuv Eleicha Papendrecht tracht haar doel te bereiken door:

. het verlenen van zorg binnen de Stichting;

. het verlenen van hulp binnen de Stichting en in deze wereld;

. alle andere passende middelen, die het doel be-ogen om het Koninkrijk hier op aarde te vestigen.

2.      Huidige situatie

De stichting Ashuv eleicha is begonnen als een studiegroep van het bijbels hebreeuws. 

2.2     Verslag uitgeoefende activiteiten

Stichting Ashuv Eleicha heeft over het afgelopen jaar diverse activiteiten ontwikkeld, die dienstbaar waren om de doelstelling zoals neergelegd in de statuten van de stichting te behalen. Een indruk van een deel van deze activiteiten is te krijgen via onze website en dan specifiek onder het item “Nieuws”.

3.       Organisatie

Hier worden de gegevens van de stichting overzichtelijk weergegeven.

Het KvK nummer 72530979.

Het fiscale nummer RSIN; 859143326

Mensen kunnen in contact komen met de stichting d.m.v email naar secretariaat@ashuveleicha.org.

Beloning: Bestuursleden en vrijwilligers die zich inzetten in of voor het leerhuis/Kehila ontvangen geen vergoeding in geld of natura voor hun inspanningen.